Samfunnsansvar

Vi i Europris tar samfunnsansvar på alvor. Vi skal sørge for å gi ENDA mer til overs og det gjør vi igjennom vårt samfunnsansvar og med bevissthet og konkret handling for vårt felles miljø.

VI BRYR OSS OM VÅRE MEDARBEIDERE

I samarbeid med NAV og andre arbeidsmarkedsbedrifter, tilbyr vi praksisplasser til arbeidstreningskandidater.

Vi har fokus på god oppfølging av sykefravær, økt arbeidsnærvær og helsefremmende tiltak.

Vi er IA-bedrift.

Vi har fokus på HMS arbeid og god opplæring.

VI BRYR OSS OM VÅRE OMGIVELSER

Vi har samme priser og samme utvalg over hele landet. Dette bidrar til å opprettholde det lokale næringsliv.

Vi er medlem i Initiativ for Etisk handel og følger interne etiske retningslinjer ved valg av leverandører.

Siden 2015 har vi samarbeidet med Kirkens Bymisjon. Kirkens Bymisjon har siden 1855 arbeidet for mennesker som strever i hverdagen på ulike måter. De har mange lavterskeltilbud bl.a. for rusmisbrukere, hjemløse, kriminelle og prostituerte, og de er representert i over 20 byer i Norge. Sammen vil vi jobbe aktivt og bredt for å sikre at vi utgjør en forskjell for de som trenger det mye mer enn oss.

VI BRYR OSS OM MILJØET VÅRT

Europris er en miljøfyrtårn-sertifisert bedrift, medlem av Grønt Punkt, Renas og Initiativ for etisk handel (IEH). Vi gjennomfører også ENØK-prosjekter i alle våre butikker med mål om å redusere eget energiforbruk med 15%. 50 øre pr solgte plastpose hos Europris går til Handelens Miljøfond.

Som medlem av Renas og Grønt Punkt er vi i Europris opptatt av avfall og kildesortering. Vi jobber blant annet for mindre og mer effektiv emballasje og vi har gode rutiner for kildesortering.

Med sjøfrakt til mange av våre butikker og med en effekt logistikk – direkteleveranser oppnår vi en transportøkonomisk distribusjon.