Velkommen til MER!

Brukervilkår MER kundeprogram fra Europris

1. Om Europris MER kundeprogram

Europris AS med org.nr. 986 762 469 (heretter Europris) tilbyr deg som privatperson å bli del av vårt MER-kundeprogram.c Som MER-kunde vil du få kundefordeler som er unikt tilpasset deg. Disse generelle brukervilkårene (Brukeravtalen) regulerer vilkårene mellom deg som MER-kunde og Europris.
Denne Brukeravtalen gjelder i tillegg til eventuelle betingelser for kundefordeler eller fremtidige tjenester som brukere av MER tilbys til enhver tid.

2. Kundefordeler

Ved å bli del av MER kundeprogram vil du motta MER nyhetsbrev opptil to ganger ukentlig på e-post og informasjon om tilbud og kupp før alle andre. Du vil som MER-kunde motta unike tilbud ved spesielle anledninger. I tillegg vil du få tips, råd og tilbud basert på de områdene du velger som dine interesser. Alle MER-kunder får tilgang til sin egen «Min Side» hvor man kan redigere sin informasjon, opprette egne handlelister, handle på Klikk & hent og velge sin nærmeste butikk med mer.

3. Bruk av MER

Kundeprogrammet MER er åpen for alle som er minst 16 år og bosatt i Norge som registrerer seg med gyldig passord (minimum 6 tegn), norsk mobilnummer (+47) og gyldig epostadresse. Ved registreringen vil det gjøres oppslag mot Bisnode for navn, postadresse mv., og slik forhåndsutfylt ytterlige informasjon kan du endre selv.
Du er som bruker ansvarlig for at opplysninger du oppgir om deg selv er korrekte og oppdaterte. Innloggingsinformasjon til Mine Sider må du bare bruke selv og oppbevare skjult for andre. Du kan når som helst endre ditt passord, og Europris oppfordrer deg til å oppdatere passord jevnlig.
Deltagelse i MER er gratis og uten kjøpsforpliktelse. Eventuelle premier eller andre fordeler oppnådd i avtaleperioden kan ikke byttes mot andre varer, gavekort eller kontanter.
Kundeprogrammet MER leveres som det er til enhver tid og uten noen garantier for oppetid, funksjonalitet eller support, heller ikke fra tjenester levert av tredjeparter i tilknytning til MER.
Europris har ikke ansvar for kvaliteten eller validiteten av noe innhold som presenteres via MER på websider det lenkes til eller i tilhørende dokumentasjon som ikke er fra Europris.
Du er selv ansvarlig for bruken av MER og er forpliktet til å bruke MER med tilknyttede tjenester kun til det formål som følger av Brukeravtalen og innenfor begrensninger i gjeldende lov eller spesielle vilkår oppgitt for særskilte tjenester som du bruker.
Europris står fritt til uten forhåndsvarsel å utbedre, tilpasse og endre MER i avtaleperioden så lenge dette ikke medfører at denne blir uegnet til formålet eller medfører vesentlige avvik fra funksjonsbeskrivelsen som ligger til grunn for denne Brukeravtalen.

4. Personopplysninger

Europris tar personvern på alvor og garanterer kun å lagre og bruke personopplysninger i den grad og utstrekning det er nødvendig for å tilby deg kundefordelene i MER, herunder funksjonalitet, sikkerhet og forbedringer av funksjonalitet i MER.
Registrering og behandling av opplysninger om deg, dine kundedata, bruk av kundefordeler og transaksjonsdata er nødvendig for å tilby deg relevante og gode tilbud. Vi innhenter derfor ditt samtykke for å behandle nødvendige personopplysninger når du registrerer deg som MER-kunde.
Det er frivillig å gi samtykke til behandling av personopplysninger og du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Siden personopplysningene er nødvendige for å kunne administrere og levere kundefordelene til MER-kunder, vil dette i så fall regnes som en fratredelse fra MER kundeprogram.
Europris vil ikke håndtere, lagre eller overføre personopplysninger uten forutgående samtykke fra deg ut over det som følger av Brukeravtalen, foruten hvor dette er pålagt av offentlige myndigheter eller følger av lov. På forespørsel vil Europris gi deg tilgang til, endre eller slette personopplysninger om deg.
Det daglige ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger ligger hos Europris. Europris tar vare på dine personopplysninger, herunder opplysninger du gir om kjønn, interesser, fødselsdato, hjemsted, bopel, inntekt, GPS koordinater når du er innlogget eller annen statistikk på kjøp eller betalingshistorikk. Europris har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge. Europris lagrer alle personopplysninger innenfor EU/EØS.
Du samtykker til at Europris med samarbeidende leverandører av MER håndterer de personopplysninger som er nødvendige for den til enhver tid gjeldende og opplyste funksjonalitet i kundeprogrammet MER med tilbudte tjenester. Dette samtykket gjelder både opplysningene du oppgir om deg selv ved registrering og bruk av MER, for eksempel om du velger å slå på lokasjonsdata eller oppgi dine interesser.
I tillegg til opplysningene du oppgir selv, vil vi hente inn tilgjengelige opplysninger fra Bisnode for ajourhold og for å forbedre din kundeopplevelse. Alle dine personopplysninger vil med ditt samtykke brukes for å levere fordelene og tjenestene tilknyttet MER, forbedre tilbudte produkter og tjenester fra Europris, analysere kjøpemønstre, sende deg personlige tilbud samt for å tilpasse kommunikasjonen til deg. Opplysningene kan også bli brukt for statistikkformål.
Mer informasjon om Europris sin behandling av personopplysninger samt samarbeidene leverandører finnes på europris.no/personvern. Henvendelser om behandling av dine personopplysninger kan rettes på epost til personvern@europris.no.

5. Endring og terminering

Europris har rett til å endre vilkårene i Brukeravtalen. Ved endringer av vesentlig betydning vil vilkårene på ny måtte godkjennes av deg ved neste innlogging. Om du ikke ønsker å godta vilkårene etter endring, kan du si opp Brukeravtalen ved å sende epost til utmelding.mer@europris.no. Dersom du senere registrerer deg på Min side eller som del av MER kundeprogram på annen måte, anses dette som ny aksept av Brukeravtalen.
Vesentlige brudd på Brukeravtalen gir Europris rett til å terminere Brukeravtalen med umiddelbar virkning. Ved terminering fra Europris vil din bruk av MER kundeprogram stanse med umiddelbar virkning.
Du kan når som helst melde deg ut av MER og trekke ditt samtykke til at Europris med samarbeidende leverandører kan behandle dine personopplysninger. Du kan gjøre dette ved å sende epost til utmelding.mer@europris.no. Ved slik terminering vil Europris slette alle eventuelle opplysninger tilknyttet deg og dette avtaleforholdet innen rimelig tid og senest i henhold til gjeldende lovkrav.
Europris har rett til å terminere Brukeravtalen dersom du er passiv bruker av MER i mer enn seks måneder.

6. Tjenester tilbudt av tredjeparter

For å tilby deg unike tjenester kan det forekomme at Europris via Min Side gjør det mulig for deg å knytte deg opp mot tjenester tilbudt fra et annet selskap (en tredjepart). For å bruke slike tjenester fra tredjepart, må du samtykke og følge de vilkårene tredjepart har for sine tjenester. Kundeprogrammet MER er bare en inngangsport til slike ekstra tjenester som tredjeparter kan tilby, og Europris har ikke ansvar eller risiko for slike tjenester fra tredjepart, herunder gavekort eller premier fra slike tredjeparter.

7. Lovvalg og tvisteløsning

Brukeravtalen skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Oslo tingrett avtales som vedtatt verneting.

Laste ned Brukeravtalen