Produktnummer:
192956
Blenda

Blenda Sensitive

1 l
34,90
34,90
34.90
34.90
3490
Ikke på nettlager
Produktinformasjon
Konsentrert mikropulver med blekemiddel til lyst og hvitt tøy. Effektiv på flekker. Uten parfyme og fargestoffer. Anbefalt av Astma- og Allergiforbundet. Svanemerket.
Innhold
Ingredienser: 15-30% Ikke-ioniske overflateaktive stoffer. 5-15% Såpe, Anioniske overflateaktive stoffer. <5% Enzymer, Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.
Informasjonen er levert av LILLEBORG AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Lagerstatus i butikk