Plumbo
Produktnummer:
178181

Glassrens

250 ml Soteks
99,90
99,90
99.90
99.90
9990
Ikke på nettlager
Dette produktet er foreløpig utgått fra hovedlager.
Produktinformasjon
Et effektivt middel for å rense glassvinduer på peis og ovnsdører. Kan også brukes til rens av griller og stekeovner.
Næringsinnhold
Informasjonen er levert av CONAXESS TRADE NORWAY AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Lagerstatus i butikk