Jif
Produktnummer:
199707

Jif Avløpsåpner

750 ml
59,90
59,90
59.90
59.90
5990
På nettlager
Kun 2 igjen!
Produktinformasjon
Jif Flytende Avløpsåpner er nå enda mer effektiv mot tette rør og er en ekspert på å løse opp hårrester. Avløpsåpneren er skånsom mot alle typer rør, også plastrør. Én flaske inneholder to doseringer. Bruk Jif Avløpsåpner når rørene er tette eller tilsett en klunk for vedlikehold.
Tekniske detaljer
Volum (ml)
750 ml
Næringsinnhold
Ingredienser Natriumhypoklorittkløsning 4% aktiv klor, <5%: amfotære overflateaktive stoffer, natriumhydroksid
Informasjonen er levert av ORKLA HOME AND PERSONAL CARE AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Lagerstatus i butikk