Produktnummer:
178171
Klorin

Klorin

5 liter, Original
99,90
99,90
99.90
99.90
9990
På nettlager
Produktinformasjon
Klorin dreper de aller fleste bakterier. Perfekt til bruk i sanitærrom, i sluk, på kjøkkenet og til bleking/ flekkefjerning av tekstiler.
Innhold
Informasjonen er levert av LILLEBORG PROFESJONELL

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Tekniske detaljer
Sokkel
E27
Volum (liter)
5 liter
Lagerstatus i butikk