Produktnummer:
192957
Omo

Omo

1 l, Ultra hvitt
34,90
34,90
34.90
34.90
3490
Ikke på nettlager
Produktinformasjon
Konsentrert mikropulver med blekemiddel til lyst og hvitt tøy. Effektiv på flekker med et optimalt flekkfjerningssystem. Produkter er svanemerket.
Innhold
Ingredienser: 15-30% Ikke-ioniske overflateaktive stoffer. 5-15% Såpe, Anioniske overflateaktive stoffer. <5% Parfum, Optiske hvitemidler, Enzymer, Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.
Informasjonen er levert av LILLEBORG AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Lagerstatus i butikk