Produktnummer:
155250
Plumbo

Plumbo

550 g, gel
69,90
69,90
69.90
69.90
6990
På nettlager
Produktinformasjon
Heavy Gel er sterkere og jobber raskere og mer effektivt enn andre flytende avløpsåpnere (ref. Tekn. Inst.). Den unike blandingen av kaliumhydroxid, klor og rengjøringsmidler gir en råsterk avløpsåpner. Spesielt god til rør og avløp med lite fall.
Innhold
Informasjonen er levert av CONAXESS TRADE NORWAY AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Tekniske detaljer
Vekt (g)
550 gram
Lagerstatus i butikk