Plumbo
Produktnummer:
155250

Plumbo

550 g, gel
89,90
89,90
89.90
89.90
8990
Ikke på nettlager
Dette produktet er foreløpig utgått fra hovedlager.
Produktinformasjon
Heavy Gel er sterkere og jobber raskere og mer effektivt enn andre flytende avløpsåpnere (ref. Tekn. Inst.). Den unike blandingen av kaliumhydroxid, klor og rengjøringsmidler gir en råsterk avløpsåpner. Spesielt god til rør og avløp med lite fall.
Produktomtaler
Totalvurdering:
Produktdetaljer
Produktnummer
155250
GTIN
7024110030187
Vekt (g)
550 gram
Næringsinnhold
Informasjonen er levert av CONAXESS TRADE NORWAY AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Lagerstatus i butikk