Domestos
Produktnummer:
199546

Rengjøringsspray

450 ml m/klor Domestos
39,90
39,90
39.90
39.90
3990
På nettlager
Produktinformasjon
Domestos Universalspray m/klor, 450ml. Et par sprut med Domestos Universalspray m/klor gjør overflatene skinnende rene. Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk.
Tekniske detaljer
Volum (ml)
450 ml
Næringsinnhold
Informasjonen er levert av UNILEVER NORGE AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Lagerstatus i butikk