Produktnummer:
152706

Ruststopp

400 ml grå
99,00
99,00
99.00
99.00
99,-
Ikke på nettlager
Produktinformasjon
Ruststopp/beskyttelse fra Corrostabil. En grunning som kan sprayes på for å stoppe og/eller beskytte mot videre rust.
Innhold
Informasjonen er levert av AUTO CARE INTERNATIONAL AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Lagerstatus i butikk