Produktnummer:
127305
Turtle

Silikonspray

150 ml, Turtle wax
49,90
49,90
49.90
49.90
4990
Ikke på nettlager
Produktinformasjon
Turtle silikonspray smører og holder fukt og knirk borte. Universalspray for bil, båt og hobby.
Innhold
Informasjonen er levert av AUTO CARE INTERNATIONAL AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Tekniske detaljer
Volum (ml)
150 ml
Lagerstatus i butikk