Produktnummer:
124708
Turtle

Startgass

300 ml spray, Turtle wax
79,90
79,90
79.90
79.90
7990
Ikke på nettlager
Produktinformasjon
Turtle Start Gas sørger for hurtig start av alle forbrenningsmotorer ved fukt og kulde. Den har langt sprayrør og er beregnet for bil, båt, traktor, moped, gressklipper med mer.
Innhold
Informasjonen er levert av AUTO CARE INTERNATIONAL AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Tekniske detaljer
Volum (ml)
300 ml
Lagerstatus i butikk