Personvern

1. EUROPRIS tar ditt personvern alvorlig

Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger som Europris behandler, ligger hos daglig leder hos Europris («Behandlingsansvarlig»). Henvendelser vedrørende behandlingen av dine personopplysninger rettes til Personvernansvarlig på e-post: personvern@europris.no.

2. Bruk av personopplysninger

Europris behandler ulike typer personopplysninger på ulik måte og for ulike formål for å kunne tilby brukere våre tjenester. Ved bruk av våre tjenester aksepterer du at personopplysninger som blir innhentet i forbindelse med disse tjenestene, blir behandlet av Europris og dets eventuelle samarbeidspartnere.
Europris sin behandling omfatter personopplysninger som er nødvendige for at Europris og eventuelle samarbeidspartnere skal kunne tilby sine tjenester og vil benytte personopplysninger som er nødvendige for at disse skal kunne forbedre sine produkter og tjenester, og tilpasse sin kommunikasjonen til deg.
Eksempler på opplysninger som samles inn er opplysninger du gir om kjønn, interesser, fødselsdato, hjemsted, bopel, inntekt, GPS koordinater når du er innlogget eller annen statistikk på kjøp eller betalingshistorikk. Ved registrering lagres brukernavn og passord i tillegg til den informasjonen du oppgir om deg selv.
Europris lagrer og analyserer også opplysninger om hvilke som tjenester benyttes og hvor ofte disse benyttes for å kunne gi tilpassede tilbud og tjenester. Europris vil blant annet benytte brukerprofiler og sammenstillinger av de registrerte opplysningene til å lage profiler og tilpasse tilbud til den enkelte bruker. Profilene brukes også som underlag når Europris’ nettportal videreutvikles.
Europris samler inn bruksdata om fra bruken av nettportalen. Dette inkluderer informasjon som IP-adresse, hvilke produkter du som bruker har sett på og lagt til ordre, og hvor brukerne kommer fra. I tillegg samler og sammenstiller Europris informasjon om sine markedsføringstiltak og disses effektivitet.

3. Med hvem og for hvilket formål vi utveksler personopplysninger

Ved å ta i bruk våre tjenester samtykker du til at personopplysninger som omtalt i denne personvernerklæring og i øvrige brukervilkår gjøres tilgjengelig for andre selskaper innenfor Europris-konsernet. Du samtykker også i at de parter Europris har et avtaleforhold til kan sende personopplysninger om brukerne til oss. Dette gjør Europris for at du skal få et så relevant tilbud som mulig. Du samtykker også til at personopplysningene kan overføres innenfor EU/EØS og til andre stater som i henhold til personopplysningsloven er godkjente mottakere av personopplysninger.

4. Cookies

Nettportalen benytter informasjonskapsler («Cookies»). Cookies lagrer visse opplysninger på datamaskinen din og gjør det mulig for Europris å tilpasse Nettportalen eller nettsider til brukernes behov, eller gjør det enklere for brukerne å benytte tilbudte tjenester.

5. Lagring, sletting, retting og innsyn

Europris har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge. Dine personopplysningene vil kun bli lagret så lenge Europris har saklig behov for dette og vil bli slettet når brukerne avregistrerer seg. Du har rett til innsyn i de personopplysninger som Europris har registrert, samt en rett til å få disse slettet. I tillegg til at du selv kan endre og oppdatere opplysningene, kan du ved henvendelse kreve retting av feilaktige opplysninger.