Produktnummer:
181547
BayerGarden

Maurmiddel

2 i 1
189,90
189,90
189.90
189.90
18990
På nettlager
Produktinformasjon
Bli kvitt maur - inne og ute! Baythion maur 2 i 1 er en komplett løsning mot maurproblemer. Langtidsvirkende middel tas med tilbake til maurkolonien og -dronningen. Sørger for at hele kolonien blir utryddet. Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. H-setninger: H301 Giftig ved svelging. H331 Giftig ved innånding. H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Dokumentasjon
Lagerstatus i butikk