App privacy policy

1. EUROPRIS tar ditt personvern alvorlig

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Europris AS med org.nr. 986 762 469 (heretter «Europris», «vi» eller «oss») behandler dine personopplysninger når du bruker Europris Kundeapp (heretter «Appen»). Appen er en mobilapp for medlemmer av Europris Kundeklubb MER, som gir deg oversikt over ditt medlemskap, finne MER kupp, digitale kvitteringer og mer.

Bruk av "Europris-MER til overs" appen krever at du er medlem i Kundeklubben MER. Lurer du på hvordan vi behandler personopplysninger for medlemmer av Kundeklubben MER, kan du lese Personvern Kundeklubben MER.

Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger som Europris behandler, ligger hos daglig leder hos Europris («Behandlingsansvarlig»). Vårt personvernombud er Lars Ove Davidsen.

Henvendelser vedrørende vår behandling av dine personopplysninger kan rettes til på e-post: personvern@europris.no.

Dersom du vil sende henvendelsen til oss per post, benytt denne adressen:

Europris AS
v/ personvernombudet til Europris
Postboks 1421
1602 Fredrikstad

2. Behandling av personopplysninger

2.1 Innledning

Europris behandler ulike typer personopplysninger på ulik måte og for ulike formål for å kunne tilby Europris kunder og medlemmer av Kundeklubben MER å bruke Appen. Denne personvernerklæringen gjelder din bruk av Europris Kundeapp.

Vi følger gjeldende personvernkrav relevant for vår behandling av personopplysninger. Eksempler på dette er personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning kalt GDPR.

Europris sin behandling omfatter personopplysninger som er nødvendige for at Europris skal kunne tilby sine tjenester for Europris Kundeapp. Vi behandler personopplysninger om deg på grunnlag av avtalen med deg om bruk av Appen, som finnes i Brukervilkår for Europris Kundeapp.

I tillegg behandler Europris personopplysninger for å oppfylle de lovpålagte forpliktelser Europris har. Det kan være regnskapsloven, personopplysningsloven, åndsverkloven, skatteloven, bokføringsloven eller andre relevante lover, forskrifter, myndighetsvedtak eller rettskraftige avgjørelser.

I tillegg kan du gi ditt samtykke til flere behandlinger, f.eks. for at vi skal kunne forbedre våre produkter og tjenester til deg eller for å tilpasse vår kommunikasjon mer direkte til deg.

Denne personvernerklæringen gjelder bare Europris behandling av personopplysninger for alle som bruker Appen. Både de som er medlemmer av Kundeklubben MER og kunder som bruker Appen uten å være medlem av Kundeklubben MER. For informasjon om hvordan Europris behandlinger personopplysninger for kunder viser vi til Europris Generelle Personvernerklæring (for privatpersoner).

2.2 Hvorfor behandler vi personopplysninger?

2.2.1 Nødvendig for innlogging og bruk av Appen

For å bruke alle funksjoner i Appen må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord til din brukerkonto i Kundeklubben MER. For å bruke Appen som innlogget bruker med Kundeklubb-medlemskap må vi minimum behandle visse opplysninger om deg:

 • Ditt navn
 • Din e-post, som også er ditt brukernavn
 • Ditt telefonnummer
 • Din adresse
 • Ditt passord, men vi har ikke tilgang til dette og lagrer det ikke noe sted
 • Informasjon om ditt medlemskap i Kundeklubben MER
 • Kjøpshistorikk for kjøp du har foretatt i nettbutikken mens du har vært innlogget eller i butikk når du har identifisert deg som kundeklubbmedlem i butikk.

Disse personopplysningene behandler vi for å kunne gi deg tilgang til Appen og funksjonene den tilbyr. For å gjøre det må vi bekrefte at du er medlem i Kundeklubben MER, og gi deg medlemsfordelene Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er vår avtale med deg som følger av Brukervilkårene.

2.2.2 Bruk av Appen uten å logge inn

Du kan også bruke Appen uten å være medlem av Europris Kundeklubb MER og uten å logge inn. Hvis du ikke logger inn, vil ikke Europris behandle personopplysninger om deg. Europris kan ikke identifisere brukere av Appen som ikke logger seg inn. Våre underdatabehandlere vil behandle personopplysninger om deg for å kunne tilby Appen Brukere av Appen som ikke er logget inn kan bare bruke følgende funksjoner i Appen: Kundeavis og butikker i nærheten.

Hvis du tillater at Appen bruker lokasjonsdata, vil Europris behandle lokasjonsdata om deg så lenge du tillater det. Du kan velge å gi tillatelse til at Europris behandler lokasjonsdata når du bruker Appen eller bare for den ene gangen du tillater lokasjonsdata. Europris vil ikke behandle lokasjonsdata om deg når du ikke bruker Appen.

2.2.3 Ytterligere funksjoner i Appen som du kan samtykke til

Som MER Kunde som er logget inn i Appen, kan du i tillegg opplyse om andre personopplysninger, som vil bli behandlet i Appen:

Dine interesser blant varene som Europris selger, som behandles for å gi deg mer relevante tilbud og informasjon fra oss,
Ditt kjønn, som behandles for å gi deg mer relevante tilbud og informasjon fra oss,
Din fødselsdato, som behandles for å påse at du er gammel nok til å være MER-medlem, gi deg mer relevante tilbud og informasjon fra oss, i tillegg til bursdagshilsener,
Din lokasjonsdata, som behandles for å la deg se lokale tilbud eller finne din nærmeste butikk, og
Dine betalingsopplysninger, som lar deg lagre et betalingskort i din brukerkonto for å gjøre senere netthandling enklere,
I tillegg bruker vi opplysningene ovenfor til å sende deg tilbud og nyheter på SMS, dersom du samtykker til dette.

Disse personopplysningene som det er frivillig å opplyse om, behandles for de formål beskrevet ovenfor og med grunnlag i ditt samtykke som anses gitt når du velger å gi oss informasjonen.

Du kan selv administrere din bruker og dine samtykker i Appen. I Appen kan du trekke tilbake samtykker du tidligere har gitt, eller gi nye samtykker. Det er like enkelt å trekke tilbake et gitt samtykke, som det er å gi nytt samtykke i eller ved bruk av Appen.

Europris vil fortsette å behandle dine personopplysninger frem til du enten trekker samtykke for de personopplysningene, sletter Appen, melder deg ut av MER eller dersom du har vært passiv bruker i MER i mer enn seks måneder. Hvis du ikke lenger ønsker at Europris skal behandle personopplysninger om deg i forbindelse med Appen, kan du logge ut av Appen og slette den fra din mobil. Når du sletter Appen og tilhørende data fra mobilen vil ikke lenger Europris behandle personopplysninger om deg i Appen, men du vil fortsette å være medlem i Kundeklubben MER hvis du ikke samtidig melder deg ut.

3. Med hvem og for hvilket formål deles personopplysninger

3.1 Bruk av underleverandører

I visse tilfeller, når det er nødvendig for å tilby deg og yte de tjenestene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, vil Europris dele dine personopplysninger med andre selskaper, for eksempel innenfor Europris-konsernet i Norge.

Europris benytter seg av underleverandører av forskjellige tjenester for å tilby deg Appen. Dette kan for eksempel være skylagringstjenester for å oppbevare informasjonen, utviklere som kan Appen som gir support og andre som bistår med at Appen er tilgjengelig og sikker. De fleste tjenestene leveres av leverandører som er databehandlere av Europris, dvs. at Europris har inngått databehandleravtaler med disse hvor leverandør bare behandler dine personopplysninger for å oppfylle sine plikter som leverandør og som databehandler etter personvernregelverket. Underleverandører behandler bare personopplysninger i Norge eller i land innenfor EU/EØS, med mindre annet er oppgitt.

3.2 Hvilke tredjeparter deler vi personopplysninger med

For å drifte, utvikle og yte support bruker vi underleverandøren Temalogic AB. Temalogic har utviklet Appen i samarbeid med Europris og sørger for at den fungerer som den skal. Temalogic har tilgang på de personopplysningene som finnes i Appen i forbindelse med at de arbeider for oss.

Appen er lagret på våre servere i Amazon Web Services (AWS). Europris bruker disse skytjenestene til å drifte og lagre Appen på en sikker måte. Europris har risikovurdert leverandørene etter personvernregelverket. Både Amazon og Microsoft lagrer data på servere innenfor EU/EØS, og i den grad det kan forekomme overføring av personopplysninger til USA vil det skje i henhold til kravene etter Schrems II-dommen (overføringsavtale er Standard Contractual Clauses eller Binding Corporate Rules, og leverandør i USA har standard ekstra sikkerhetstiltak på plass).

For å gjøre Appen tilgjengelig bruker vi Apples App Store og Googles Google Play. Apple og Google er selvstendige behandlingsansvarlige, og de behandler personopplysninger i henhold til sine personvernerklæringer. Vi deler ikke personopplysninger direkte med Apple eller Google. Du inngår en avtale med Apple eller Google når du logger deg på deres butikk, som gir Apple og Google rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger om deg. Apples personvernerklæring, og Apples personvernerklæring spesielt om App Store. Googles personvernerklæring gjelder også Google Play.

Europris deler i tillegg personopplysninger med andre selskaper i Europris-konsernet når det er nødvendig for å tilby deg Appen og tilhørende tjenester.

4. Dine rettigheter

I den grad vi behandler personopplysninger om deg har du rettigheter som den registrerte etter personopplysningsloven og GDPR. Du kan blant annet:

 • Kreve innsyn i hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg, og hvis ja, hvilke personopplysninger vi behandler om deg,
 • Kreve at feilaktige personopplysninger om deg rettes, korrigeres eller oppdateres
 • Kreve at dine personopplysninger slettes når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, dersom du trekker tilbake ditt samtykke eller behandlingen er ulovlig
 • Kreve at behandlingen begrenses hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene, behandlingen er ulovlig, personopplysningene er unødvendige for formålet med behandlingen eller du har protestert mot behandlingen
 • Kreve personopplysningene overført i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, dersom vår behandling er basert på ditt samtykke eller en avtale med deg, og behandlingen er automatisk
 • Når som helst trekke tilbake ditt samtykke, dersom vårt behandlingsgrunnlag er ditt samtykke. Det gjøres ved å trekke tilbake ditt samtykke i Appen, ved å sende en e-post til personvern@europris.no, eller på Min side i Nettportalen når du er logget inn på europris.no. Å trekke tilbake samtykket påvirker ikke lovligheten av behandling basert på samtykket før det ble trukket tilbake

Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger er ulovlig, kan du klage til Datatilsynet.
Europris har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge. Dine personopplysningene vil kun bli lagret så lenge Europris har saklig behov for dette (for å oppfylle plikter fastsatt i lov, forskrift, avtale eller samtykke), og vil bli slettet når vi ikke lenger har behov for opplysningene eller vi får en henvendelse om sletting.