Mer til overs, også i fremtiden

Vårt bærekraftsarbeid

Må bærekraft være dyrt og vanskelig?

Nei, mener vi. Og heller ikke bare for noen få. Det må fungere for alle hvis vi skal klare å snu utviklingen.

Vi ønsker alle å leve godt, og å ha et godt sted å leve – og dette henger så tett sammen! Vi i Europris jobber knallhardt hver eneste dag for å få til begge deler. Det betyr at vi skal ha flere bærekraftige produkter til lave priser, vi skal fortsette å ta klimaansvar, og du skal merke engasjementet vårt for mennesker, lokalmiljø og samfunn.

 

Her kan du lese mer om hva vi gjør for at alle skal ha mer til overs også i fremtiden– du, vi, og alle vi samarbeider med.

 

Våre produkter

Våre største utslipp oppstår i produksjonen av våre produkter. Derfor er dette et viktig område vi jobber med å forbedre. Vi skal for eksempel bli bedre på å gjenbruke råvarer, redusere mengden emballasje og bruke mer gjenvinnbar emballasje, i tillegg til å stille enda strengere krav til de vi kjøper varer fra.

Vårt klimaarbeid

Vi rigger oss for grønn omstilling og gjør mye for å oppnå en mer klimavennlig drift og logistikk. Det betyr at vi undersøker hvordan vi kan håndtere avfallet vårt bedre, spare strøm og sørge for en mer effektiv varetransport med lavere utslipp.

Våre mennesker

Vi vil at alle skal trives på jobb og vi er opptatt av et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi legger vekt på arbeidsnærvær og gjør helsefremmede tiltak. ​

Vi tror de beste folka velger oss fordi vi er opptatt av å ta vare på alle.

Vårt samfunnsansvar

Med nesten 300 butikker spredt over hele Norge, utgjør vi en viktig del av mange lokalsamfunn. Vi er nærbutikk, skattekammer, møteplass og arbeidsgiver. I samarbeid med NAV tilbyr vi arbeidstrening og praksisplasser.

Alle kan gjøre litt, vi kan gjøre mye

 

Aktuelle artikler

Europris kutter mengden C02 fra Sjøtransport dramatisk gjennom nytt pilotprosjekt

Europris og Maersk samarbeider for å redusere CO2-utslipp ved å gå over til biodrivstoff. Logistikkdirektør Pål-Christian Andersen oppfordrer ledere til å utvise nysgjerrighet for å møte fremtidens krav til omstilling i bransjen.

Les artikkelen her.

Er du sikker på at den plasten der er nødvendig?

Slike spørsmål stiller vi i Europris oss ofte. Vi har nemlig satt oss som mål å redusere mengden emballasje hvert eneste år fremover – noe vi er gira på å få til! Les mer om hvordan vi jobber for å redusere, gjenbruke og resirkulere.

Les artikkelen her.

Sånn jobber vi med å våre utslipp

Bærekraftsarbeid kan være skikkelig utfordrende, og vi i Europris jobber knallhardt med å nå de målene vi setter oss. Vi vet at vi er en del av utfordringen, men det betyr også at vi kan være en del av løsningen. Og det har vi store planer om å være!

Les artikkelen her.

For hver pose solgt går 2 kr til Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er handelens samlede storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast. For hver solgte plastpose hos oss, gir vi 2 kroner til Handelens Miljøfond. Fondet bruker inntektene til å støtte prosjekter som forebygger og fjerner plastforsøpling, øker ressursutnyttelse og plastgjenvinning, samt reduserer generell plastbruk - inkludert plastposer.

Les artikkelen her.

Rapporter

Les vår bærekraft-rapport 2021 (pdf) →

Les vår bærekraft-rapport 2020 (pdf) →

Les vår bærekraft-rapport 2019 (pdf) →