- vi er opptatt av avfall og kildesortering

Vi jobber aktivt for å redusere Co2-avtrykket vårt. Vi gjennomfører konkrete tiltak for å redusere energiforbruket på tvers av organisasjonen, redusere utslipp tilknyttet transport og øke utnyttelsen av avfall.

 

Energiforbruk

Vi tar i bruk siste teknologi for å redusere energiforbruket vårt. Eksempelvis benytter vi solcellepaneler og varmepumpe på hovedkontoret. Vi gjennomfører også ENØK-prosjekter i alle våre butikker med mål om å redusere eget energiforbruk med 15%.

 

Transport

Vi ser etter muligheter, og tar initiativ for å redusere utslipp under varetransport. Tiltakene våre fokuserer på effektiv logistikk og bruk av sjøfrakt. I tillegg tar produktene våre tog fra Italia til Norge.  

 

Avfall som ressurs

Vi er opptatt av avfall og kildesortering, og jobber mot at 85% av alt avfallet vårt gjenvinnes. Gjennom medlemskap i Grønt Punkt og RENAS er vi med på å finansiere returordninger for emballasje.

Vi jobber også aktivt for å minske mengden plast-emballasje og øke andelen resirkulert plast. Alle våre plastposer er av resirkulert plast, og for hver solgte plastpose går 50 øre til Handelens Miljøfond.