Vårt ansvar i samfunnet

Vi er opptatt av å bidra til en mer bærekraftig verden, og samtidig bidra i lokalsamfunnene vi er en del av.

Derfor samarbeider vi med Handelens Miljøfond. I tillegg sponser vi ulike initiativ og prosjekter. 

Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond. De gir støtte til prosjekter som: 

• reduserer plastforsøpling
• øker plastgjenvinning
• reduserer forbruket av plastposer

Alle våre plastposer er laget av resirkulert plast. For hver plastbærepose som selges går 50 øre til fondet. Det blir over 8 millioner kroner til Handelens Miljøfond i året. 

Sponsor

Vi sponser flere idrettslag, alt fra den lokale barneidretten til profflag. I tillegg til å gi faste bidrag til utvalgte lag og foreninger, bidrar vi til kundenes hjertesaker gjennom Spond Cashback.

Gjennom butikkene våre sponser vi lokale initiativer, festivaler og prosjekter. Enten med økonomiske bidrag eller med produkter.

Lokalsamfunn

Vi er opptatt av å gi tilbake til lokalsamfunnene vi er en del av. Vi er rause med å gi bort produkter enten som sponsing til konkrete prosjekter eller til organisasjoner som hjelper vanskeligstilte i det aktuelle området.

I samarbeid med NAV tilbyr vi arbeidstrening og praksisplasser.