Vårt ansvar i samfunnet

Vårt samfunnsansvar

Med nærmere 300 butikker spredt over hele Norge, er vi en viktig del av mange lokalsamfunn.  Vi er nærbutikken der lokalbefolkningen finner alt fra en pakke skruer til spennende skatter, og vi er en møteplass der alle føler seg velkomne. Vi er også en arbeidsgiver som ønsker å være en brobygger for karrieremuligheter. I samarbeid med NAV, tilbyr vi arbeidstrening og praksisplasser, og bidrar dermed til å styrke fellesskapet.

Sponsor

Selvsagt er vi sponsor. For våre lokale idrettslag, barneidretten og hjertesaker. Og så er vi rause med å gi bort produkter til prosjekter, lokale initiativer, festivaler og organisasjoner. Dette gjør vi fordi vi vil skape verdier lokalt, og bidra til at alle i våre nærområder har mer til overs.

Handelens miljøfond

Vi ønsker å bidra til å redusere plast i naturen. Derfor er Europris stolt medlem av Handelens Miljøfond, som jobber for nettopp dette.

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond, som er dedikert til dedikert til å bekjempe plastforsøpling og fremme sirkulær økonomi.

De gir støtte til prosjekter som:

• reduserer plastforsøpling
• øker plastgjenvinning
• reduserer forbruket av plastposer

Vi støtter prosjektene gjennom vårt medlemskap i Handelens Miljøfond.

Les mer om vårt medlemskap her.