Slik bidrar vi til å redusere plast 

Europris jobber for en helhetlig reduksjon av plast på tvers av selskapet. Dette omfatter flere mål og tiltak som er tilknyttet våre produkter og vår drift. Et eksempel er målet vårt om at all plast i emballasje knyttet til våre egne merker skal være resirkulert og gjenvinnbar innen 2030.

Vi jobber også hele tiden med å optimalisere driften og her har vi lykkes med et tiltak tilknyttet plasten som brukes rundt europaller. Ved å redusere tykkelsen på plasten som brukes utenpå varene på pallen, har vi i 2022 spart 100 tonn plast. Dette tilsvarer en reduksjon i klimagassutslipp på 272 tonn CO2e. For å sette det i perspektiv, tilsvarer dette 120 mellomstore bensinbiler som kjører 20.000 km pr år.

Europris ønsker også å bidra til å redusere plast i naturen. Derfor er vi stolt medlem av Handelens Miljøfond, som jobber for nettopp dette.

Om Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er handelens samlede storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast og fremme sirkulærøkonomi​. For hver solgte plastpose hos oss, gir vi 2 kroner til Handelens Miljøfond. Fondet bruker inntektene til å støtte prosjekter som forebygger og fjerner plastforsøpling, øker ressursutnyttelse og plastgjenvinning, samt reduserer generell plastbruk - inkludert plastposer.

Handelens Miljøfonds bidrag innenfor plastproblemer har hittil gitt flere positive miljøresultater. Blant annet har Handelens Miljøfond bidratt til at 8300 tonn med avfall er fjernet fra naturen, at 2300 mil har blitt ryddet og økt bruk av gjenvunnet plast med 9000 tonn.

Et utvalg av prosjektene Europris støtter gjennom Handelens Miljøfond

Resteull fra norske sauer erstatter plastpotter

Tradisjonelle plantepotter i plast kan ikke resirkuleres eller gjenbrukes på grunn av faren for overføring av planterelaterte sykdommer. Årlig blir tusenvis av tonn med plast fra disse plastpottene brukt i norsk landbruk. Med støtte fra Handelens Miljøfond jobber Bioregion Institute med å utvikle potter som naturlig brytes ned i jorden.

Løsningen er plantepotter laget av ull fra norske sauer og lam, en ressurs som ellers ville blitt kastet da det ikke kan brukes til klær eller møbelstoff. Ullpottene kan enkelt plasseres rett i jorden og når de brytes ned, gir de god næring til plantene. Bare ved å erstatte 10 % av dagens plastpotter kan prosjektet redusere plastforbruket med 1000 tonn hvert år.  

Rydding av tapte fiskeredskaper på havets bunn

Spøkelsesfiske oppstår når fiskeredskaper går tapt i havet, og dette er et stort problem. De tapte fiskeredskapene dreper fisk og bunndyr fordi det er laget av plast som ikke brytes ned.

Hvert år estimeres det at 15 000 teiner går tapt i norske farvann. Handelens Miljøfond samarbeider med og gir støtte til Havforskningsinstituttet, som jobber med å finne og fjerne de tapte fiskeredskapene som ligger på havbunnen. Havforskningsinstituttet rydder områder som Raet nasjonalpark, Jomfruland, Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker. Til nå har over 3000 teiner blitt ryddet opp fra havbunnen

Opprydding av gamle plastbåter

Langs kysten og i fjellvann er det store problemer med ødelagte og gamle plastbåter som blir liggende forlatt i naturen. Dagens båter er laget av plast, som til slutt brytes ned til mikroplast når de blir liggende i mange år. Disse båtene inneholder ofte elektronikk, drivstoffrester og kjemikalier, som ikke er bra for naturen.

Kambo Marina får støtte fra Handelens Miljøfond for å rydde strendene frie for vrakbåter. Båtene plukkes fra hverandre, og mange deler blir resirkulert eller gjenbrukt. På bare åtte måneder har de nå nasjonalt samlet inn over 1000 båter.

Vi støtter prosjektene gjennom vårt medlemskap i Handelens Miljøfond!

Finn mer informasjon om Handelens Miljøfonds arbeid ved å trykke her.