App terms - brukervilkår

Europris Kundeapp (eller «Appen») er en mobilapp for Europris kunder og medlemmer av Europris Kundeklubb MER, som gir deg følgende muligheter:

 • Appen gir deg som er medlem i Kundeklubben MER tilgang til oversikt over ditt medlemskap, hvor du kan finne MER kupp, kvitteringer og garantier.
 • Du kan også finne Europrisbutikker i nærheten der du er.
 • Du får informasjon om salg og kampanjer hos Europris.

Før du begynner å bruke Appen må du lese og godta Appens Brukervilkår og Personvernerklæring. Brukervilkårene forklarer vilkårene for din bruk av Appen, mens Personvernerklæringen forklarer mer i detalj hvilke personopplysninger vi behandler.

Dette er det viktigste å være oppmerksom på i Appens Brukervilkår:

 • Du må være medlem av Europris Kundeklubb MER for å bruke den fulle funksjonaliteten i Appen.
 • For å bli medlem i Kundeklubben MER må du være over 16 år og bosatt i Norge. Du kan melde deg inn i Appen, i butikk eller på europris.no. Du logger deg inn i Appen med ditt mobilnummer og passord som er knyttet til din MER-konto.
 • Hvis du bruker Appen uten å være medlem i Kundeklubben eller uten å logge deg inn, vil du bare få tilgang til noen utvalgte funksjoner.
 • Vi vil bare behandle personopplysningene dine for å levere tjenester som beskrevet i våre Brukervilkår og Personvernerklæring.
  Europris Kundeapp er designet med tanke på innebygd personvern, såkalt «privacy by design» og «privacy by default». Dette betyr at Appen er designet for å håndtere personopplysninger på en forsvarlig måte etter dataminimeringsprinsippet og den er innstilt med den mest personvernvennlige standardinnstillingen når du tar den i bruk.
 • Når du laster ned eller bruker Appen, godkjenner du vilkårene.

1. Generelt om Europris Kundeapp

Velkommen som bruker av Europris Kundeapp!

Europris Kundeapp (heretter «Appen») er en gratis mobilapp for Europris kunder. Ved å bruke Appen får du oversikt over ditt medlemskap i Europris Kundeklubb MER, og du kan blant annet finne MER kupp og få tilgang til kvitteringer for dine kjøp.

Appen tilbys av Europris AS med org.nr. 986 762 469 (heretter «Leverandøren»).

Før du logger deg inn og bruker Appen må du lese og godta Appens Brukervilkår og vår Personvernerklæring for Europris Kundeapp. Brukervilkårene forklarer vilkår for bruk av Appen, mens Personvernerklæringen gir deg informasjon om personopplysningene vi behandler. For å kunne bruke den fulle funksjonaliteten i Appen må du være medlem i vår Kundeklubb MER, og logge deg inn med ditt brukernavn og passord. Du kan også bruke Appen uten å logge deg inn eller være medlem i Kundeklubb MER.

Disse vilkårene (heretter «Brukervilkår») regulerer bruken av Appen mellom deg som bruker av Appen og Leverandøren. Når du begynner å bruke Appen, inngår du en avtale om bruk av Appen basert på disse Brukervilkårene.

Leverandøren kan til enhver tid oppdatere Appen og implementere ny funksjonalitet som blir kommunisert til deg som bruker i Appen. Leverandøren kan også når som helst fjerne eksisterende funksjonalitet i Appen, det vil bli varslet i forkant av at funksjonaliteten fjernes.

Ved å laste ned eller på annen måte bruke Appen godtar du å være bundet av disse Brukervilkårene og hvis du logger deg inn som medlem i Kundeklubben MER godtar du også Brukervilkår MER kundeprogram fra Europris. Hvis du har spørsmål om Appen eller disse Brukervilkårene, kan du kontakte Leverandøren. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, har du ikke rett til å bruke Appen.

2. Bruksrett

Ved godkjenning av Brukervilkår som avtale med Leverandøren gir Leverandøren deg en personlig, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overførbar bruksrett til å bruke Appen i nåværende og fremtidige versjoner i henhold til disse Brukervilkår. Du kan ikke kopiere, modifisere, distribuere eller selge noen del av programvaren i Appen eller Appen som leveres ut over det som er følger av disse Brukervilkår eller annen skriftlig avtale med Leverandøren.

3. Krav for Bruk av Appen

Plattformen er bare tilgjengelig for personer over 16 år og bosatt i Norge. Ved å ta i bruk denne Appen innestår du for at du er minst 16 år. For å få tilgang til alle funksjoner i Appen, må du i tillegg være medlem i Kundeklubben MER.

Du er selv ansvarlig for din bruk av Appen og er forpliktet til å bruke Appen med tilknyttede tjenester kun til det formål som følger av disse Brukervilkår og innenfor begrensninger i gjeldende lov eller spesielle vilkår oppgitt for særskilte tjenester i Appen som du bruker. Leverandøren tilbyr Appen slik den er og fraskriver seg ethvert ansvar for eventuell skade eller tap som følge av bruk av Appen.

4. Bruk av personopplysninger

Når du laster ned Appen og skal bruke den, kan du velge å logge deg inn med din e-post (brukernavn) og passord (du velger basert på krav til tegn) til din Kundeklubb MER-konto. Når du senere logger deg på Appen, vil du kun bli bedt om å oppgi din e-postadresse og ditt passord.

Det er også mulig å bruke Appen uten å logge inn. I så fall vil du kun få tilgang til Europris kundeavis og funksjonen for å finne butikker i nærheten. Hvis du ikke logger inn, vil ikke Europris behandle personopplysninger om deg. Hvis du ønsker å bruke lokasjonsdata for å finne en butikk i nærheten, vil Europris behandle lokasjonsdata så lenge du tillater det på din telefon.

Personopplysninger vil bli brukt i den art og utstrekning det er nødvendig for at Leverandøren skal kunne levere (administrere og drifte) Appen, og ditt tilknyttede medlemskap i Kundeklubben MER når du bruker Appen innlogget med din Kundeklubb MER-konto:

 1. Opprette eller logge inn på din Kundeklubben MER-brukerkonto i Appen.
 2. Få oversikt over MER-kupp.
 3. Oversikt over ditt medlemskap i Kundeklubben MER.
 4. Finne butikker i nærheten av der du er.
 5. Tilpasset markedsføring basert på dine interesser, hvis du samtykker til det.
 6. Hvis du har registrert ditt bankkort, vil du se det i Appen i tillegg til dine digitale kvitteringer.
 7. Andre behandlinger basert på ditt samtykke: Du kan gi ditt samtykke til at Leverandøren behandler personopplysninger om deg på ulike måter ut over det som nevnes i formål nr. 1, 2, 3 og 4 direkte i Appen. Du kan trekke tilbake samtykker du har gitt. Du kan f.eks. samtykke til å motta tilbud på sms, eller til å oppgi dine interesseområder. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke i Appen, eller ved å endre innstillingene for samtykke på Min side på europris.no.

Behandlingsgrunnlaget for formål i nr. 1, 2 og 3 er avtale, det vil si disse Brukervilkår. Det er frivillig om du vil gi ditt samtykke til behandling nevnt i nr. 4, 5, 6 og 7. Hvis en enkel handling som å legge inn ditt bankkort er basert på samtykke, kan du fjerne ditt bankkort for å trekke ditt samtykke til Leverandøren lagrer ditt bankkort (Leverandøren kan være forpliktet på annet grunnlag til å lagre visse betalingsopplysninger for en lengre periode, f.eks. etter regnskapsloven eller bokføringsloven).

Du finner detaljer om Leverandørens behandling av personopplysninger i Personvernerklæringen for Europris Kundeapp. Personvernerklæringen inneholder nærmere detaljer om behandlingen av dine personopplysninger.

5. Endring og terminering av Brukervilkårene

Leverandøren har rett til å endre Brukervilkårene. Ved endringer av vesentlig betydning vil vilkårene på ny måtte godkjennes av deg ved din neste innlogging. Hvis du ikke ønsker å godta vilkårene etter en vesentlig endring, kan du logge ut av Appen og slette Appen med all tilhørende data fra din mobil. Slik vil du si opp avtalen om bruk av Appen. Du vil da fortsatt være medlem av Europris Kundeklubb MER, men ikke lenger ha en avtale om bruk av Appen. Dersom du senere tar i bruk Appen igjen, anses slik bruk som ny bekreftelse av Brukeravtalen. Dersom du sletter Appen fra din mobil, vil Leverandøren slutte å behandle personopplysninger om deg i tilknytning til Appen, med mindre Leverandøren er lovpålagt å oppbevare opplysningene for en lengre periode.

Hvis du ønsker å melde deg ut at Kundeklubben MER, kan du gjøre det i henhold til Brukervilkår for MER Kundeprogram fra Europris.

Vesentlige brudd på Brukervilkårene gir Leverandøren rett til å terminere avtalen og din bruk av Appen med umiddelbar virkning. Ved terminering fra Leverandørens side med umiddelbar virkning har Leverandøren rett til å stenge din tilgang umiddelbart og uten ytterligere varsel.

6. Lovvalg og tvisteløsning

Brukervilkårene skal reguleres og tolkes i samsvar med til enhver tid gjeldende norsk rett. Tvister skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Oslo tingrett avtales som vedtatt verneting.