Europris er en av landets største og raskest voksende varehandelskjeder, og ett av få norske retail-selskaper som er notert på Oslo Børs. Vi har vokst fra en enkeltstående butikk til å bli en landsdekkende organisasjon.

Dette hadde vi ikke klart uten alle våre flinke medarbeidere som hver dag gjør sitt ytterste for at kunden får «mer til overs» når de handler hos Europris.

Vi har stadig behov for flere mennesker, både nyutdannede og erfarne talenter. Sjekk ut våre ledige stillinger eller les deg opp på de ulike avdelingene våre. Vi håper å høre fra deg.

Hvordan er det å jobbe hos oss?

Butikk
Det viktigste vi ser etter i våre butikkmedarbeidere er at de imøtekommer kundene våre selv i travle tider, er pålitelige og viser kremmerskap. Det skader heller ikke å ha «glimt i øyet».

Vi betjener hele Norges befolkning gjennom våre over 250 butikker.

Hovedarbeidsstyrken vår jobber i butikk. Vi tilbyr deltidsstillinger, heltidsstillinger, lærlingplasser, lederstillinger, og praksisplasser i samarbeid med NAV.

Det er også gode muligheter til å tilegne seg nye ansvarsområder og få mer ansvar om man ønsker dette.

Hovedkontor
På hovedkontoret ser vi etter tydelige og offensive medarbeidere, gjerne med «glimt i øyet».

På hovedkontoret jobber spesialister innenfor mange ulike fagområder for å gjøre hverdagen ute i butikk enklere og mer effektiv. Kontorlokalene ble oppført i 2019, har solceller som en del av energitilgangen og er et svært energieffektivt bygg.

Medarbeiderne jobber under seks avdelinger: IT, konsept/kategori/markedsføring, HR/strategi/bærekraft, logistikk, økonomi/finans og kjededrift.

Noen av medarbeiderne har utdannelse og lang fartstid innen sitt spesialfelt, mens andre har tilegnet seg kompetanse etter flere år i butikk.

Logistikk
Til logistikksenteret ønsker vi oss medarbeidere som kan jobbe strukturert og selvstendig, håndterer høyt arbeidstempo og ha mange baller i luften samtidig.

Vårt logistikksenter (Elog) i Moss Næringspark benytter toppmoderne teknologi og automasjon for å oppnå optimal kapasitet, plukkeffektivitet og distribusjon til butikkene.

Det er perfekt plassert i forhold til tørrhavnen og våre butikker, og var den første av sitt slag ved etablering.

Logistikksenteret sikrer et klimavennlig energiforbruk ved bruk av fjernvarme og balansert ventilasjon.

Senteret er på 55 000 kvadratmeter, og her jobber lagermedarbeidere, systemspesialiser og transportplanleggere.

Er våre verdier de samme som dine?

Verdien tydelig handler om å kommunisere tydelige og presise forventinger.

Europrisere kommuniserer tydelige og presise forventninger, og gir tydelige og presise tilbakemeldinger. Vi er en organisasjon med stor geografisk spredning der tydelighet gir trygghet. Europrisere er konstruktive og viser respekt i all kommunikasjon.

Vi leter etter DEG som kommuniserer tydelig, gjør som du sier og gir viktige tilbakemeldinger.

Verdien offensiv handler om å gå nye veier og tenke utradisjonelt.

Europrisere elsker enhver utfordring og tenker ikke problemer, men muligheter. Vi har selvtillit og god sosial kompetanse. Europrisere har en sterk gjennomføringskraft, og skaper engasjement. Vi skal alltid bli «litt bedre».

Vi leter etter DEG som alltid er «på», søker kunnskap, ligger i forkant og setter deg hårete mål.

Verdien glimt i øyet handler om å by på seg selv. 

Europrisere har en smittende og positiv holdning. Vi byr på oss selv, feirer og anerkjenner felles suksesser. Europrisere viser omtanke for andre, og skaper god stemning.

Vi leter etter DEG som sprer begeistring og entusiasme, som sier hei, gir bort et smil og byr på deg selv.

Europrisere skaper lønnsomhet og «mer til overs». Vi er nøysomme og kjenner kundene våre. En god kremmer skaper resultater med små midler. En Europris-kremmer sørger for at kremmerskapet kommer kunden til gode. Vi gjør gråstein om til gull, og har fokus på effektivitet i hele verdikjeden.

Alt dette er med på å gjøre oss til gode kremmere.

Vi leter etter DEG som kan gjøre gråstein til gull, deler gode ideer, er effektiv og ser muligheter.

Verdien enkelt handler om å ta smarte valg, og finne tids- og kostnadsbesparende løsninger.

Europrisere prioriter riktig og gjør det enkelt både for våre kunder og kolleger. Vi tenker og jobber smart. Europrisere har fokus på å bli «litt bedre», og prioriterer slik at noe kanskje må velges bort noen ganger. Enkelt og effektivt.

Vi leter etter DEG som kan prioritere og vite hva som er «godt nok», som bruker riktig verktøy og prioriterer riktig.