Diverse fiskegarn og krabbegarn

Du kan fiske det aller meste med et garn, men husk at det ikke er lov å fiske hummer med garn i Norge, da må du bruke en teine.

Å kunne ro ut en rolig sommerkveld og sette et fiskegarn, for så å hente det igjen grytidlig morgenen etter, er spenning for både store og små. Kanskje blir det stekt makrell til lunsj? Å fiske med fiskegarn er en givende aktivitet som ofte gir større fangst enn å stå i timer med en fiskestang.

Er du nybegynner anbefales det at du fester den ene enden av garnet på land, da vil du ha best kontroll og det blir enklere å hente det opp igjen dagen etter. Den generelle regelen er at garn skal settes minimum tre meter under overflaten, men for flyndregarn og trollgarn er regelen annerledes, disse kan settes i grunnere vann.

Flyndregarn

Flyndregarnet settes naturlig nok langs bunnen, da det er der flyndrefiskene er. Dette garnet har også større masker for å kunne fange opp disse brede fiskene. Med et flyndregarn vil du slippe å få annen type fisk i garnet, fordi de vil slippe gjennom de store maskene. Sett flyndregarn på mudderbunn eller sandbunn, fra åtte meters dyp og nedover. Ettersom denne typen bunn gir dårlig feste vil det lønne seg med litt ekstra vekt i bunnen av garnet. Sett garnet i strømretningen. Flyndre og annen flatfisk er god og mager matfisk, som kan bli til lekre middager på varme sommerkvelder.

Krabbegarn

Lite er vel bedre enn å nyte et krabbelag med selvfisket krabbe. Dette er en av grunnene til at krabbegarn har blitt et veldig populært garn de siste årene. Det fisker også godt på andre, større fisk. Dette garnet skal i utgangspunktet settes på minimum 25 meters dyp, hvis formålet med garnet er å kun fiske etter krabber. Det kan fint brukes til andre arter og da gjelder den generelle regelen på tre meter. Et krabbegarn er lett å jobbe med, har en kraftig sene og store masker. I tillegg er de ofte lave.

Se også: Krabbekoker

Trollgarn

Trollgarn settes ut på bunnen og tar de aller fleste fisketyper, da det har forskjellige størrelser på maskene. Dette garnet får ofte en veldig god fangst, og det er derfor viktig å hente garnet etter noen timer (8-10), for å hindre at fangsten blir spist av andre arter eller dør i garnet. Trollgarnet kan også settes ut om morgenen og hentes på ettermiddagen, og må ikke stå over natten, som er anbefalt for de fleste andre garntyper. Trollgarnet er det mest vanlige garnet for fritidsfiskere.

Ørretgarn

Ørret er veldig populært å fiske etter. Den er stor og gir oss en god mengde kjøtt og finnes i de fleste farvann. Derfor er den ganske lett å få tak i. Vi er vant til å se sportsfiskere med vadebukser og fantastisk kasteteknikk stå i norske elver for å jakte på denne flotte fisken, men visste du at den også kan fanges med garn? Vi har ørretgarnet du trenger. Ettersom ørreten fort er 300-500 gram, vil dette garnet ha større masker.

Viktig! Skal du sette ut garn i en innsjø, må du ha tillatelse fra grunneier.