Slik jobbet vi med bærekraft i 2021

I Europris jobber vi hver dag med å bli mer bærekraftige. Vi ønsker å forbedre hele prosessen – råvarene, produktene, pakningen, transporten og mye mer. Her kan du lese om det vi har jobbet med og oppnådd i vårt bærekraftarbeid i 2021.

Ting vi jobbet mest med

-  Bærekraftige produkter og emballasje

-  Trygge og gode produkter

-  Ansvarlig styring av forsyningskjeden

-  Klimavennlig drift og logistikk (inkludert kjøretøy, energi og transport)

-  Sirkulære løsninger og avfallsreduksjon

-  Like muligheter for alle og et konstruktivt arbeidsmiljø

-  Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

-  Fornøyde kunder

-  Lokal verdiskapning og samfunnsengasjement

Andre viktige punkter

Vi støtter FNs mål for bærekraftig utvikling og har vår egen tilnærming og strategi til dette.

 

Som bedrift fokuserer vi mest på mål 5, 8, 12, 13 og 17. Disse målene omhandler likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimaendringene, og samarbeid for å nå målene.

Du kan lese mer om FNs bærekraftsmål her.

 

I tillegg til FNs mål for bærekraftig utvikling, støtter Europris også Parisavtalen og «UN’s Global Compact»

UN’s Global Compact / FNs globale avtale er en ikke-bindende FN-pakt for å oppmuntre bedrifter og firmaer over hele verden til å vedta bærekraftige og sosialt ansvarlige retningslinjer, og rapportere om implementeringen av dem.

 

Sammen med lanseringen av bærekraftsymbolet vårt signerte vi «Grønnvaskingsplakaten» - et initiativ fra flere organisasjoner for å bidra til ærlig kommunikasjon rundt bærekraft.

Bærekraft i alt vi gjør

Vi har mange bærekraftmål. I 2018 lagde vi en egen bærekraftstrategi for å definere veien til bærekraftig vekst de neste årene. Du kan lese mer om strategien vår i bærekraftrapporten.

Se alle våre bærekraftsrapporter og les mer om vårt bærekraftsarbeid her.