Europris deltar i nytt pilotprosjekt med logistikkaktør: kutter mengden CO2 fra sjøtransport drastisk 

- Vi er i en tilstand av konstant omstilling for å møte fremtidens forventninger og krav, sier logistikkdirektør Pål-Christian Andersen

Europris inngår avtale med Maersk for å drastisk redusere selskapets CO2-utslipp i verdikjeden. Dette gjøres mulig ved å gå fra fossildrivstoff til biodrivstoff.

Logistikkdirektør Pål-Christian Andersen ser positivt på endringene, og mener at ledere må utvise nysgjerrighet for å møte fremtidens krav til omstilling i bransjen.

Bruker biodrivstoff for å redusere utslipp

Europris har som mål å redusere CO2-utslippene sine i tråd med Parisavtalen og 1,5- graders målet. Selskapet jobber mot nullutslipp innen 2050. Som et ledd i dette arbeidet har de inngått et innovativt samarbeid med Maersk.

Hva innebærer avtalen med Maersk?

Maersk skal fremover frakte varer med skip som bruker grønt biodrivstoff. Dette tiltaket alene reduserte utslipp fra sjøtransport med 71% i 2023. Som verdensledende aktør innenfor maritim sjøtransport, er Maersk kjent for sitt bidrag til utviklingen av bærekraftige løsninger.

 

En slik partner er sammenfallende med Europris sin ambisiøse klimastrategi, og Andersen er tydelig på at dette samarbeidet er en investering for fremtiden.

«Logistikkavdelinger som ikke jobber aktivt for mer bærekraftige løsninger i dag, går glipp av enorme muligheter i fremtiden», sier logistikkdirektøren.

Langtidssamarbeid gir langtidsendringer

Europris er en av Norges største container-importører, og har alltid sett på gode samarbeidspartnere som en suksessfaktor. Maersk har i 15 år sørget for å frakte Europris-varer fra leverandører i Asia. De er en aktør som investerer mye i bærekrafts-initiativer, for å gjøre store kutt i utslippene.

Innovasjon er nøkkelen

Andersen er tydelig på at innovasjon og investeringsvilje er en forutsetning, for å nå nullutslippsmålet.

«Man må bygge en kultur for prøving og feiling, både internt, men også med samarbeidspartnere». Andersen forteller at han derfor ikke var sen med å signere, da Maersk fortalte om pilot-prosjektet. «Det er betryggende å være samarbeidspartner med en leverandør med et tydelig og genuint fokus, de dytter oss i riktig retning. Skal vi lykkes med den grønne omstillingen må vi samarbeide», sier han.

Hårete mål krever nyskapende løsninger 

Europris har forpliktet seg til Science Based Targets initiative, og skal innen 2050 oppnå netto nullutslipp. Samarbeidet med Maersk er kun ett av mange tiltak, og logistikkdirektøren påpeker selv at de har dårlig tid, men at det også er med på å gjøre jobben både utfordrende og spennende.

«Det er veldig mange smarte mennesker og selskaper vi kan lære av hele tiden. Det gjelder å prøve å finne ut av hva som skjer, for foreløpig har ingen svaret. Da må man lukke opp vinduet for å slippe inn litt frisk luft», sier Andersen med et lurt smil.

Fremoverlent endringsledelse skaper engasjement

Europris jobber aktivt med å inkludere bærekraft i alle ledd av virksomheten, og avtalen med Maersk styrker progresjonen i å oppnå utslippsmålene.

 

Andersen er tydelig på at slike tiltak engasjerer medarbeiderne.

«Det er helt klart med på å bygge stolthet internt, og hele avdelingen engasjerer seg i hvordan vi stadig kan bli litt bedre. Som leder må jeg sette det fokuset og sørge for at avdelingen klarer å løfte blikket. Og på den måten sørge for at vi ikke bare arbeider operasjonelt med kortsiktige mål og resultater».

Han er tydelig på at Europris som stor norsk aktør, må ta ansvar og gå foran. Selv etter 10 år som logistikkdirektør i Europris, er Andersen motivert for arbeidet som ligger fremover med omstilling i verdikjeden.

«Jeg har barnebarn, og kjenner at det blir stadig viktigere for meg å sørge for at det jeg etterlater meg også fungerer for fremtiden. Dette er et ansvar vi alle har».

Informasjon om Biofuel fra Maersk 

Biofuel er produsert fra avfallsfett og oljer med høyt energiinnhold eller biomasse fra trevirke. Det produseres i en stegvis prosess og blandes til slutt med en liten andel lavsvovel olje.

 

Det er en 84% reduksjon av CO2 for båter som driftes av biofuel sammenlignet med båter på fossilt drivstoff. Det jobbes kontinuerlig med alternative drivstoffløsninger, men biofuel per er i dag det tiltaket som reduserer utslipp i størst grad for langdistanse sjøtransport.