Ruser og teiner

Ruse - Et passivt fiskeredskap

Ruse er et effektivt, men passivt fiskeredskap som er snilt både mot fisken og alt i havet. Ruse er enkel i bruk og kan stå lenge – opptil en uke – uten ettersyn og uten at fangsten eller redskapet skades. Den bør stå på et mest mulig jevnt underlag, og ikke på steder med sterk strøm og alger, tang og maneter som havner i rusa. Fra 1. mai til 30. september er det forbudt for fritidsfiskere å bruke ruse. Husk også å merke blåsen tydelig med navn og adresse!

Torskeruse

Ruser skal kun brukes til fisk, og en torskeruse er den vanligste å bruke i Norge. En torskeruse kan gjerne stå noen dager før den trekkes opp. Å fiske med torskeruse er gøy og effektivt, men som nevnt, finnes det lover og regler for bruk som vi anbefaler å sette deg inn i før du setter i gang. Reglene er først og fremst laget for å beskytte hummeren. Forviller det seg en hummer inn i rusa skal den raskest mulig slippes tilbake i sjøen. Dette gjelder også ål og småfisk.

Hummerteine

Skal du fiske hummer må du bruke hummerteine og holde deg innenfor den lovbestemte fiskesesongen 1. oktober til 31. desember. Sett deg inn i bestemmelser og lover rundt kvoter, fiskemåte og fiskeredskaper, så kan du nyte av et godt måltid med god samvittighet. Husk å merke teinen med navn og adresse.