Hvilken fuglemater bør du velge?

Småfuglene holder seg borte fra utrygge og uhygieniske matfat. Få tips til hva du bør se etter når du kjøper fuglemater.

Skap trygge omgivelser for fuglene

Rovdyrsikre fuglematere

Se etter fuglematere som skjermer småfuglene fra rovdyr og dyr som konkurrerer om den samme maten. Kråker og skjærer er ikke en direkte trussel for småfuglene, men kan komme til å skade dem dersom det blir konflikt rundt matfatet. De vil også spise opp all maten selv dersom de får muligheten. Det er derfor fornuftig med flere matere på foringsplassen, slik at alle dyrene trygt får dekket sine behov.

Se alle fuglematere her >>

Plassering av fuglemateren

Fuglemateren bør plasseres et sted med litt vegetasjon, hvor fuglene kan søke tilflukt ved fare, eksempelvis i eller nært et tre eller en busk, men samtidig utenfor rekkevidde for naboens katt. Heng den slik at det er vanskelig for firbeinte å komme til, og i god avstand til vinduer, så fuglene ikke kolliderer.   

Tilrettelegg for godt renhold på foringsplassen

Fuglemateren bør være enkel å rengjøre og hindre fuglene i å hoppe rundt i matfatet. Velg en mater hvor fuglene kan plukke enkelte frø om gangen, og se over matfatet hver gang du fyller på mat. Vask over dersom du ser skitt og møkk på materen.  

Slik forhindrer du at maten blir fordervet og at sykdom spres mellom fuglene. Enkelte arter griser likevel en del, og mat havner på bakken. Da kan du med fordel gå ned på matmengden slik at foringsplassen ikke lokker til seg mus og rotter.

Vil du vite mer om diverse typer fuglemat kan du lese vår artikkel dette her.

Se alle fuglematere her >>

Fuglemateren bør gi deg god oversikt over maten

Foruten å bli spist av reven er nesten det verste som kan skje en fugl at den får i seg dårlig mat. Sørg derfor for at fuglemateren gir deg god oversikt over maten.

Begynner maten å mugne eller fettet blir harskt kan det være et tegn på at du fôrer for mye eller at du må rengjøre oftere. Fyll på litt hver kveld så ser du raskt om du må regulerere mengden eller vaske oftere.  

Er det minusgrader ute holder maten seg en god del lengre enn ved mildt og fuktig vær.

Klar for å tilby villfuglene et næringsrikt og velsmakende måltid på en trygg fuglemater? Sjekk ut hele vårt sortiment av fuglemat til villfugl og fuglematere.

Se alt til villfugl her