Hund og turbånd

HVORDAN TRENE HUNDEN TIL Å GÅ FINT I BÅND?

Målet for turen er at hunden bare skal gå fremover i slakt bånd. Men dette er en jobb for både hunden og deg som må passes på hver eneste tur.

Til forskjell fra lydighetsøvelser som er tidsbegrensede kommandoer, er det å gå pent i bånd en mer tidkrevende oppgave som må ignorerer instinktet sitt og ta flere gode beslutninger over lengre tid. I løpet av en tur dukker det opp nesten ubegrenset med spennende forstyrrelser som pirrer hundens naturlige nysgjerrighet. Tenk på hver tur som en ny øvelse, vær konsekvent med treningsleken og belønn alltid god oppførsel.

START TIDLIG

De første lufteturene som valp går vi som regel etter valpen. De er jo så små og søte… Men da vokser valpen opp med at den går først og trekker, og du følger etter. Opptrening med å gå pent i bånd må starte allerede mens hunden er valp ellers vil den ikke forstå hvorfor den ikke kan gjøre det lenger.

RYKK OG NAPP VIRKER IKKE

Dess mer hunden holdes igjen desto mer frustrert og sta kan den bli, rett og slett fordi «straffen» ikke er sterk nok ift. fristelsen. Dermed korrigeres ikke oppførselen, og man risikerer i tillegg å skade hunden (muskulære skader). Dette gjelder spesielt for ekstra nysgjerrige og ivrige hunder.

KOM HUNDEN I FORKJØPET

Det gjelder å komme hunden i forkjøpet for at treningen skal være effektiv. Korriger uønsket oppførsel (bjeffing, trekking, hopping) før den kommer i gang. Avled hundens oppmerksomhet og gi den en sjanse til å vise god oppførsel. Belønn rikelig med godbit og skryt. Er du flink, vil hunden lære at det er mer lønnsomt å fokusere på deg enn forstyrrelsene rundt.

VÆR KONSEKVENT

Dette er nøkkelen til all trening. Gjenta øvelse og belønning til du er sikker på at den sitter. Klikk i turbåndet for å signalisere god oppførsel (hund reagerer best og lærere raskest av belønning). Går den pent ved siden av deg, klikk og belønn. Trekker den, snur du og går motsatt vei. Vær konsekvent – gjenta det samme HVER gang. Etterhvert som hunden trenes opp, bør det gå lenger og lenger mellom klikk og godbiter.

"GENTLE LEADER" (EN GRIME / BÅND OVER SNUTEN)

For spesielt aktive hunder, kan en Gentle Leader være et fint hjelpemiddel. Dette er en grime. Et bånd over snuten gjør at hunden ikke får den samme kraften når den drar fremover. Sammen med trening gir dette en positiv rask fremgang i båndtreningen. Med Gentle Leader kan du effektivt uten fare for skader snu hundens hode vekk fra forstyrrelsen og til deg.