Sånn jobber vi med å kutte våre utslipp

Bærekraftsarbeid kan være skikkelig utfordrende, og vi i Europris jobber knallhardt med å nå de målene vi setter oss. Vi vet at vi er en del av utfordringen, men det betyr også at vi kan være en del av løsningen. Og det har vi store planer om å være!

 

Vi er allerede godt i gang med arbeidet – og det nytter! I 2022 var utslippet vårt 21 prosent lavere enn året før, og det er det flere grunner til. Målet vårt er å nå netto nullutslipp innen 2050.

 

Noe av det som påvirker våre utslipp er energien vi bruker, både i butikker, på lager og på hovedkontoret. Her har vi jobbet med ulike tiltak, som for eksempel solceller på taket, smarte sparetiltak for strømbruk og nye klimaanlegg.

Dette har gjort at vi har klart å redusere energiforbruket i butikkene med 9 prosent fra 2021 til 2022! Målet er å øke energieffektiviteten vår med 20 prosent innen 2030, og vi har allerede nådd en tredjedel av reisen mot dette målet.

Et grønt skifte 

Et av områdene hvor vi virkelig har satt inn støtet, er transport. Med et så bredt utvalg av varer utgjør dette en stor del av våre utslipp. Vår transportsjef, Espen Hauge-Brarud, deler litt om det som skjer hos oss:

 

– Jeg merker veldig at det er et skifte på gang. Det tas skikkelig tak i bærekraft i Europris, og ting er i endring. Mange tiltak er allerede gjennomført, samtidig som vi jobber med nye, forteller Hauge-Brarud. 

Potetgull og toalettpapir kan fylle tomrom

Ett av tiltakene han forteller om, er å fylle lastebilene på smartere måter. Avdelingen hans har nemlig begynt å dele opp enkelte varer i mindre enheter. På den måten kan lastebilene nå fylles helt til taket – med blant annet potetgull og toalettpapir. Det betyr at hver bil frakter mindre luft, og det blir totalt færre turer. Bra på alle måter!

 

– Vi har også gått over til større vogntog, som gjør at vi kan frakte enda flere varer per tur. Og når disse har levert varene ut i butikk, sørger vi for at de henter nye varer fra våre norske leverandører på veien tilbake. Med andre ord – ingen tomme vogner, sier Hauge-Brarud.

 

Sånne tiltak virker! I 2022 reduserte vi utslipp knyttet til lastebiltransport fra varehus til butikker med 21.7 prosent. Et godt skritt på veien, og vi skal få til mer!

Biodrivstoff i lufta og på vannet

Det er ikke bare på veiene vi tester nye løsninger. Vi investerer i biodrivstoff til det vi har av flytransport, og flyr dermed grønnere enn før. I år har vi også valgt å gå helt vekk fra fossilt drivstoff i all båttransport fra Asia. Dette tiltaket alene reduserer vårt utslipp fra sjøimport med hele 90 prosent!

 

– Med tre-fire tusen containere i året, så utgjør dette en stor reduksjon for det totale klimautslippet vi har på transport. Her investerer vi mye, og vi håper at flere andre følger etter. Da kan vi holde prisene nede, samtidig som vi hele tiden beveger oss mot nullutslipp, forteller Hauge-Brarud. 

Kortreiste elektriske løsninger

Det er ikke bare i asiatisk farvann at det skjer ting. Her hjemme i Oslofjorden har vi også fått til et samarbeid med ASKO om en helelektrisk ferge som frakter gods mellom Horten og Moss. Vi har også etablert et helt ferskt samarbeid med våre transportører om at deler av transporten mellom Moss havn og vårt lager skal skje med elektrisk energi. Alle disse tiltakene bidrar til å redusere våre utslipp av klimagasser, og vi er stadig på jakt etter flere.