Turtle
Produktnummer:
189330

Ice-remover

500 ml, Turtle Wax
59,90
59,90
59.90
59.90
5990
Ikke på nettlager
Produktinformasjon
Turtle Wax ICE-REMOVER tiner hurtig og effektivt is og dugg på bilrutene og forhindrer ny isdannelse – også på innsiden. Spray på, la virke og fjern is rester med en isskrape.
Produktomtaler
Totalvurdering:
Produktdetaljer
Produktnummer
189330
GTIN
7314890003212
Volum (ml)
500 ml
Næringsinnhold
Informasjonen er levert av AUTO CARE AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H226 Brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Dokumentasjon
Lagerstatus i butikk