STP
Produktnummer:
202045

Kondensfjerner/Problemløser

Diesel 904, 200 ml
129,00
129,00
129.00
129.00
129,-
kr 645,-/Liter
Kun tilgjengelig i fysiske butikker
Produktinformasjon
Letter kaldstart og gir bedre flyt.
Anti-gel egenskaper som forhindrer at dieselen fryser.
Smører dieselsystemet.
Anbefalt dosering: 50ml til 50L Diesel
Produktomtaler
Totalvurdering:
Produktdetaljer
Produktnummer
202045
GTIN
7043850904978
Volum (ml)
200 ml
Næringsinnhold
Informasjonen er levert av AUTO CARE AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Lagerstatus i butikk