Thermacell
Produktnummer:
177163

Myggjager refill

1-pk, Thermacell
129,90
129,90
129.90
129.90
12990
På nettlager
Betal i butikk. Klar om 2 timer!
Produktinformasjon
Myggjager refill fra Thermacell. Pakken inneholder 3 matter og 1 gasspatron. Hver matte varer i opptil 4 timer og gasspatronen varer i opptil 12 timer.
Produktdetaljer
Produktnummer
177163
GTIN
7090020370804
Næringsinnhold
Informasjonen er levert av NORAGENT AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Lagerstatus i butikk