Turtle
Produktnummer:
199054

Startgass

300 ml, Turtle wax
99,90
99,90
99.90
99.90
9990
Medlemspris 6993
Nettlager
Produktinformasjon
Et hurtig og effektivt starthjelpemiddel for alle bensinmotorer.

Beregnet for bil, båt, traktor, moped, gressklipper med mer. Langt sprayrør som gir lettere adkomst følger med.
Produktdetaljer
Produktnummer
199054
GTIN
7314890003069
Volum (ml)
300 ml
Næringsinnhold
Informasjonen er levert av AUTO CARE AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Lagerstatus i butikk