Produktnummer:
146117

Vepsespray

300 ml Raid
69,90
69,90
69.90
69.90
6990
Ikke på nettlager
Produktinformasjon
Meget effektiv vepsespray som tar jobben på alvor! Husk å beskytte deg med klær og/eller hansker ved bruk.
Næringsinnhold
Informasjonen er levert av ARVID NORDQUIST NORGE AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Lagerstatus i butikk