Produktnummer:
146117

Vepsespray

300 ml Raid
69,90
69,90
69.90
69.90
6990
Ikke på nettlager
Dette produktet er foreløpig utgått fra hovedlager.
Produktinformasjon
Meget effektiv vepsespray som tar jobben på alvor! Bedøver vepsen raskt innen full effekt oppnås. Husk å beskytte deg med klær og/eller hansker ved bruk. Kan brukes både ute og inne
Produktdetaljer
Produktnummer
146117
GTIN
5000204599107
Volum (ml)
300 ml
Næringsinnhold
Informasjonen er levert av ARVID NORDQUIST NORGE AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Lagerstatus i butikk