Ansvarlig arbeidsgiver

– Alle mennesker er velkommen

Inkluderende arbeidsplass

Vi er opptatt av å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv. Derfor fokuserer vi på arbeidsnærværet, og gjennomfører helsefremmende tiltak.

Vi tilbyr praksisplasser, arbeidstrening og vi har et løpende samarbeid med NAV.

 

Europris-Akademiet

Våre medarbeidere får god opplæring, og mange utviklingsmuligheter.  

Vi tilbyr ulike kurs gjennom Europrisakademiet, på tvers av hele organisasjonen. I tillegg arrangerer vi stedlige samlinger for faglig utvikling, relasjonsbygging og erfaringsutveksling.   

Flere ansatte har tilegnet seg gult belte i vårt pågående LEAN-prosjekt, og flere skal det bli.

 

Rammebetingelser

Vi følger hovedavtaler, tariffavtaler og arbeidslivets regler.