Vi bryr oss om miljøet vårt

Europris er en miljøfyrtårn-sertifisert bedrift, medlem av Grønt Punkt, Renas og Initiativ for etisk handel (IEH). Vi gjennomfører også ENØK-prosjekter i alle våre butikker med mål om å redusere eget energiforbruk med 20%. 50 øre pr solgte plastpose hos Europris går til Handelens Miljøfond.

Som medlem av Renas og Grønt Punkt er vi i Europris opptatt av avfall og kildesortering. Vi jobber blant annet for mindre og mer effektiv emballasje og vi har gode rutiner for kildesortering.

Med sjøfrakt til mange av våre butikker og med en effekt logistikk – direkteleveranser oppnår vi en transportøkonomisk distribusjon.

MILJØFYRTÅRN

En miljøfyrtårn-sertifisert bedrift har som hensikt å heve miljøprestasjoner blant offentlige og private bedrifter. Å bli et miljøfyrtårn setter krav til dokumentasjon av konkrete miljøtiltak i hverdagen innenfor energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø.

HANDELENS MILJØFOND

Handelens Miljøfond er etablert på initiativ av næringslivet i Norge og skal arbeide for å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere bruken av plastbæreposer. Vi gir 50 øre pr solgte hos Europris plastbærepose til Handelens Miljøfond.

GRØNT PUNKT

Som medlem av Grønt Punkt har man krav til innsamling, behandling og gjenvinning innenfor glass, bølgepapp, drikke- og emballasjekartong, plast og metall.

RENAS

Renas - returordning for alle typer elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

IEH (INITIATIV FOR ETISK HANDEL)

Med IEH forplikter Europris seg til å sikre bærekraft i egen leverandørkjede i tillegg til å fokusere på menneske- og arbeidsrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering i internasjonal handel.