Miljø & bærekraft

- mer til overs for folk og miljø

Vi ønsker å bidra til FNs bærekraftmål, og jobber blant annet for at alle skal ha muligheten til å ta bærekraftige valg.   

Basert på FNs bærekraftsmål, har vi valgt å fokusere arbeidet vårt på disse fire områdene: 

Ansvarlig arbeidsgiver

Bærekraftig verdikjede

Ressurseffektiv forretningsmodell

Tatiana Gutierrez Eide

Bærekraftsjef

Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig verden, og jobber for at alle skal ha muligheten til å ta bærekraftige valg. Våre fokusområder er samfunnet vårt, produkter, miljøet og våre mennesker.

Se etter "Ditt miljøvennlige valg"-etiketten i våre butikker for produkter som oppfyller våre strengeste miljøkrav, fra produksjon til resirkulering.