Miljø & bærekraft

- mer til overs for folk og miljø

Vi ønsker å bidra til FNs bærekraftmål, og jobber blant annet for at alle skal ha muligheten til å ta bærekraftige valg.   

Basert på FNs bærekraftsmål, har vi valgt å fokusere arbeidet vårt på disse fire områdene: 

Ansvarlig arbeidsgiver

Bærekraftig verdikjede

Ressurseffektiv forretningsmodell

Rapporter

Les vår bærekraft-rapport 2021 (pdf) →

Les vår bærekraft-rapport 2020 (pdf) →

Les vår bærekraft-rapport 2019 (pdf) →