Alle kan gjøre litt, vi kan gjøre mye

Mer til overs, også i fremtiden

Må bærekraft være dyrt og vanskelig?

Nei, mener vi. Og heller ikke bare for noen få. Det må fungere for alle hvis vi skal klare å snu utviklingen.

Vi ønsker alle å leve godt, og å ha et godt sted å leve – og dette henger så tett sammen! Vi i Europris jobber knallhardt hver eneste dag for å få til begge deler. Det betyr at vi skal ha flere bærekraftige produkter til lave priser, vi skal fortsette å ta klimaansvar, og du skal merke engasjementet vårt for mennesker, lokalmiljø og samfunn.

 

Her kan du lese mer om hva vi gjør for at alle skal ha mer til overs også i fremtiden– du, vi, og alle vi samarbeider med.

 

Våre produkter

Våre største utslipp skjer i dag i produksjonen av produktene vi selger. Det skal vi i Europris gjøre noe med. Vi skal bli mye bedre til å bruke råvarer om igjen, og bruke mindre emballasje og emballasje som kan gjenvinnes, samt sette enda strengere krav til leverandørene. 

Vår klimaprofil

Vi rigger oss for grønn omstilling, og gjør mye for å få til en mer klimavennlig drift og logistikk. Det betyr at vi ser på hvordan vi kan håndterer avfallet vårt bedre, sparer strøm og sørge for en mer effektiv transport av varer.

Våre mennesker

Vi vil at alle skal trives på jobb! Derfor er vi opptatt av å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Vi legger vekt på arbeidsnærvær og gjør helsefremmede tiltak som gjør oss alle gladere.

Vi tror de flinkeste folka velger oss fordi vi er opptatt av å ta vare på alle.

Vårt samfunnsansvar

Vi vil være en lokal helt! Med underkant av 300 butikker over hele Norge er vi en viktig del av mange lokalsamfunn. Vi er nærbutikk, skattekammer, møteplass og arbeidsgiver. I samarbeid med NAV tilbyr vi arbeidstrening og praksisplasser.

Alle kan gjøre litt, vi kan gjøre mye

 

Aktuelle artikler

Europris kutter mengden C02 fra Sjøtransport dramatisk gjennom nytt pilotprosjekt

Europris inngår avtale med Maersk for å drastisk redusere selskapets Co2-utslipp i verdikjeden. Dette gjøres mulig ved å gå fra fossildrivstoff til biodrivstoff. Logistikkdirektør Pål-Christian Andersen ser positivt på endringene, og mener at ledere må utvise nysgjerrighet for å møte fremtidens krav til omstilling i bransjen.

Les artikkelen her.

Er du sikker på at den plasten der er nødvendig?

Slike spørsmål stiller vi i Europris oss stadig oftere. Vi har nemlig satt oss som mål å redusere mengden emballasje hvert eneste år fremover – noe vi er veldig gira på å få til! Les mer om hvordan vi jobber for å redusere, gjenbruke og resirkulere.

Les artikkelen her.

Sånn jobber vi med å våre utslipp

Bærekraftsarbeid kan være skikkelig utfordrende, og vi i Europris jobber knallhardt med å nå de målene vi setter oss. Vi vet at vi er en del av utfordringen, men det betyr også at vi kan være en del av løsningen. Og det har vi store planer om å være!

Les artikkelen her.

For hver pose solgt går 2 kr til Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er handelens samlede storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast. For hver solgte plastpose hos oss, gir vi 2 kroner til Handelens Miljøfond. Fondet bruker inntektene til å støtte prosjekter som forebygger og fjerner plastforsøpling, øker ressursutnyttelse og plastgjenvinning, samt reduserer generell plastbruk - inkludert plastposer.

Les artikkelen her.

Rapporter

Les vår bærekraft-rapport 2021 (pdf) →

Les vår bærekraft-rapport 2020 (pdf) →

Les vår bærekraft-rapport 2019 (pdf) →